Apurin blogi

Mitä sitten, jos koen, että minua ei ole kohdeltu oikein?

2.12.2019
Lain mukaisesti sinulla sosiaalipalveluiden asiakkaana on oikeus tulla kunnioittavasti ja syrjimättömästi kohdelluksi ja saada tarpeeksi tietoa mahdollisuuksistasi ja tilanteestasi. Laadukas palvelu on lisäksi sitä, että työntekijä ottaa huomioon sinut asiakkaana: mielipiteesi, vakaumuksesi ja kunnioittaa yksityisyyttäsi asianmukaisesti. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista)

Omaishoito koskettaa lähes jokaista elämänkaaren varrella

25.11.2019
Valtakunnallinen omaishoitajien viikko on vuosittain järjestettävä teemaviikko, jolla halutaan nostaa esiin omaishoitoasioita. Teemaviikkoa on vietetty vuodesta 2003. Tänä vuonna valtakunnallista viikkoa vietetään 24.11.–1.12.

Joka viides suomalainen sairastaa jotakin mielenterveyden häiriötä

15.11.2019
Mielenterveysviikkoa on vietetty marraskuun lopulla vuodesta 1974 lähtien. Vuosittain Mielenterveydenkeskusliitto valitsee jonkin ajankohtaisen teeman, jonka kautta tuodaan esiin epäkohtia ja synnytetään keskustelua mielenterveysongelmiin ja niiden kohtaamiseen liittyen.

Olethan huomannut, että Kelalla on oma sivusto asiakkaille

11.11.2019
Apurin blogi haluaa tuoda esille ratkaisuja Apurin asiakkaiden ongelmiin, antaa tietoa ajankohtaisista hyvinvointiin liittyvistä teemoista ja lisätä tuntemusta järjestöjen tarjoamista mahdollisuuksista. Kelan oma sivusto tuo esille Kelan toimintaa ja palveluita esimerkiksi oikeiden asiakashaastattelujen kautta.

Kohtaamispaikat tarjoavat yhteisöllisyyttä ja osallistumisen mahdollisuuksia

11.11.2019
Apurin palveluneuvoja on saanut tutustua hankkeen kautta useampaan järjestöjen ylläpitämään kohtaamispaikkaan. Käyntien aikana on välittynyt aito innostus, lämpö ja halu yhteisten asioiden eteenpäin viemiseen.

Miksi ihmiset katoavat palveluviidakkoon?

28.10.2019
”Palvelujärjestelmällä voidaan tahattomasti ylläpitää tai lisätä hyvinvointi- ja terveyseroja, jos järjestelmässä ei huomioida erilaisia tarpeita. Kaikille tarjolla olevat universaalit palvelut eivät välttämättä riitä, vaan tarvitaan myös kohdennettuja palveluja ja toimia.” (thl.fi)

Palveluohjaus opiskelijan silmin

14.10.2019
Harjoitteluaikani Apurissa käy vähiin, joten nyt on hyvä hetki pysähtyä tarkastelemaan harjoittelujaksoa kokonaisuudessaan. Onko harjoittelujakso avannut palveluohjaajan toimenkuvaa? Kyllä. Onko harjoittelu selventänyt, mitä eroa palveluneuvonnalla ja palveluohjauksella on? Kyllä. Mitä kuluneesta 7 viikosta on jäänyt minulle käteen? Vaikka mitä!

Masennus on suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen

10.10.2019
Tänään 10.10. vietetään Maailman mielenterveyspäivää. Päivää on vietetty vuodesta 1992. Päivän tavoitteena on vähentää ennakkoluuloja ja leimaa, joka edelleen liittyy mielen sairauksiin.

Syyskuun viimeisellä viikolla vietetään kansainvälistä kuurojen viikkoa

23.9.2019
Suomen Kuurojen liiton mukaan Suomessa on noin 10 000–14 000 viittomakielentaitoista henkilöä, joista noin 4 000–5 000 on kuuroja. Syyskuun viimeisellä viikolla 23.-29.9. vietetään kansainvälistä kuurojen viikkoa, jonka teemaksi Kuurojen maailmanliitto (WFD) on tänä vuonna nimennyt ”With Sign Language, Everyone is Included!”. Lisäksi sunnuntaina 22.9. vietettiin ensimmäistä kertaa YK:n julistamaa kansainvälistä viittomakielten päivää.

Muistiongelmat työikäisten haasteena

19.9.2019
Tällä viikolla vietetään muistiviikkoa. Työikäisillä etenevää muistisairautta ei osata aina epäillä, ja se saatetaan virheellisesti diagnosoida esimerkiksi työuupumukseksi, masennukseksi tai päihteiden käytöstä johtuvaksi unohteluksi.

10 palveluneuvojalta useimmin kysyttyä kysymystä

16.9.2019
Tähän blogitekstiin on kerätty useimmin Apurin palveluneuvojalle esitettyjä kysymyksiä ja linkit teksteihin, joista löydät vastauksen. Mikä muu kysymys kaipaa vielä mielestäsi vastausta?

Milloin sinulta on viimeksi kysytty: mitä kuuluu?

9.9.2019
Muistathan kysyä läheiseltäsi, mitä kuuluu. Se voi tuntua pieneltä, mutta merkitä enemmän kuin tuhat sanaa!

Yrittäjyys ja sairaslomat, mahdoton yhtälö?

2.9.2019
Yrittäjän päivää vietetään vuosittain 5.päivä syyskuuta, aina vuodesta 1997 lähtien. Apurin asiakkaina on ollut joitakin yrittäjiä ja kysymykset ovat liittyneet sairastamisen ja yrittäjänä olemisen yhtälöön. Onko se mahdoton yhtälö ratkaistavaksi?

Viikolla 35 vietetään 13. kerran valtakunnallista Lihastautiviikkoa

26.8.2019
”Vuonna 2019 Lihastautiliitto haluaa Lihastautiviikolla nostaa esiin erityisesti lihastautia sairastavien perus- ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä arkeen liittyvien esimerkkien kautta.”

Miten kuvata toimintakyky Kelan lomakkeissa?

19.8.2019
Sinulla voi olla oikeus vammais- tai hoitotukeen, jos toimintakykysi on vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt vähintään 1 vuoden ajan.