Apurin blogi

Hyvää pääsiäistä!

18.4.2019
Apuri-palvelukeskus on pääsiäisen vietossa 19.04.-22.04.2019.

Kelan päätöksestä valittaminen

15.4.2019
Voit hakea muutosta Kelan päätökseen tekemällä valituksen, mikäli päätös on mielestäsi virheellinen. Voit tehdä valituksen joko verkossa tai kirjallisesti. Huomioi valituksen määräajat: ne löytyvät päätöksen lopusta!

Allergiaviikko 8.-14.4. aloittaa allergiakauden

10.4.2019
Kevään ja kesän siitepölyt aiheuttavat runsaasti oireita allergisille. Joka toinen meistä kokee allergiaoireita jossain vaiheessa elämää. Allergiaviikolla jaetaan tietoa ja tukea allergiaoireista kärsiville. Allergioiden hoito ja ohjeistukset ovat muuttuneet kymmenen vuoden aikana paljon, joten tiedottaminen on erityisen tärkeää.

Tällä viikolla vietetään autismitietoisuuden viikkoa

4.4.2019
Suomessa arvioida olevan noin 55 000 autismikirjon henkilöä. Oireyhtymä ilmenee yksilöllisesti ja sen aiheuttamat toimintarajoitteet ovat myös yksilöllisiä ja vaihtelevia. Autismi- ja Aspergerliitto järjestää jo kolmatta vuotta peräkkäin autismitietoisuuden viikon 1.-7.4.

Kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke

1.4.2019
Vuonna 2018 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 19 900 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on kääntynyt nousuun. Puolet työkyvyttömyyeläkkeellä olevista sairastaa mielenterveyden häiriötä. Toiseksi suurin ryhmä ovat tuki- ja liikuntaelinten sairauksia sairastavat. Moni kokee, että työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen on vaikeaa.

Kun ihmisen keskuskello ei pysy ajassa, unirytmin häiriöt lisääntyvät

28.3.2019
Viikonloppuna on taas aika siirrellä kelloja. Unettomuus vaivaa meistä jokaista jossain vaiheessa elämää. Miten ihmisen sisäisen keskuskellon käy, kun vuorokausirytmissä tapahtuu muutoksia? Mitä tehdä, kun kärsit unettomuudesta, väsymyksestä tai liikaunisuudesta? Oireet ovat usein joko jatkuvia tai toistuvia ja voivat aiheuttaa niistä kärsivälle merkittävää haittaa monilla tärkeillä toiminnan alueilla.

Mikä on edunvalvontavaltuutus?

25.3.2019
Edunvalvontavaltuutuksella voit itse määritellä, kuka asioitasi saa hoitaa, mikäli esimerkiksi oman terveydentilasi takia et siihen kykene. Valtuutus tehdään kirjallisesti sille säädettyjä muotovaatimuksia noudattaen. Miten siis menetellä, jos haluat tehdä edunvalvontavaltuutuksen ja miten se eroaa edunvalvojasta?

Syrjimättömyys ja tasa-arvo kuuluvat kaikille

18.3.2019
Tällä viikolla vietetään valtakunnallista rasisminvastaista viikkoa. Viikon tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja korostaa yksilön vastuuta toimia rasistisessa tilanteessa oikein. Lisäksi 19.3. vietetään Minna Canthin päivää eli tasa-arvon päivää.

Ota stressi hallintaan

13.3.2019
Hyvä stressi saa meidät innostumaan ja motivoitumaan. Kun stressi muuttuu negatiiviseksi, se saa meidät uupumaan ja voi aiheuttaa fyysisiä oireita. Stressiä voi kuitenkin hallita, kun sen tunnistaa.

Näillä 6 keinolla voit suojata aivojasi!

11.3.2019
Tällä viikolla vietetään kansainvälistä aivoviikkoa, joka muistuttaa aivoterveyden tärkeydestä teemalla "Vaali aivojasi". Aivot ovat elimistön herkin elin, jonka jo pienet häiriöt voivat vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun. Jokainen voi suojata aivojaan päivittäisillä valinnoillaan.

Naistenpäivää vietetään perjantaina 8.3.

6.3.2019
Tiesitkö, että tänäkin päivänä käynnissä olevista konflikteista yli 95 prosentissa esiintyy vakavaa naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa? Kansainvälinen naistenpäivä muistuttaa sukupuolten tasa-arvon merkityksestä. YK:n julistamaa kansainvälistä naistenpäivää vietettiin ensimmäisen kerran maaliskuun 8. päivänä vuonna 1975. Suomea on usein kutsuttu tasa-arvon mallimaaksi, mutta myös Suomessa on sukupuolittuneita ongelmia.

Toimeentulo, kun sairastuminen estää työnteon

4.3.2019
Kun ihminen sairastuu, tulisi keskittyä itsensä kuntouttamiseen ja lepäämiseen. Usein ahdistusta ja pelkoa herättää kuitenkin toimeentulossa tapahtuvat muutokset. Mistä saada riittävä toimeentulo, jos työn tekeminen ei ole mahdollista?

Harvinaisten sairauksien teemapäivä huomioi moniammatillisen yhteistyön merkityksen

27.2.2019
Tämän vuoden teemana on sosiaali- ja terveyspalveluiden sovittaminen eli “Bridging health and social care”. Teema on hyvin ajankohtainen Suomessa, kun puhutaan sote-uudistuksesta. On pohdittu, että onko kyseessä soTe-uudistus, missä sosiaalipalvelut on unohdettu ja uudistus tehdään vain terveyspalvelut edellä? Harvinaisten sairauksien päivänä halutaan muistuttaa, että ”Moniammatillinen yhteistyö varmistaa, että kaikki arjen ja hyvinvoinnin osa-alueet tulevat huomioitua”.

Miten kuvata toimintakyky Kelan lomakkeissa?

25.2.2019
Sinulla voi olla oikeus vammais- tai hoitotukeen, jos toimintakykysi on vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt vähintään 1 vuoden ajan.

Kaikilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet onnistua elämässä

18.2.2019
Keskiviikkona 20.2. vietetään kansainvälistä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivää. Edelleen tapahtuu syrjintää niin sukupuoleen, kansalaisuuteen kuin vammaan tai sairauteen perustuen. Moni ihminen jää myös sosiaaliturvan ulkopuolelle, koska ei osaa hakea itselleen kuuluvia lakisääteisiä tukia.