Yhdistys

Lounatuulet Yhteisötalo on sote-alan järjestöjen, säätiöiden sekä yksityisten palveluntuottajien oma talo Turussa.

Toimimme STEA:n ja Turun kaupungin tuella.

Tarjoamme sote-alan järjestöille ja muille hyvinvointialan toimijoille yhteisen toimintaympäristön ja yhteisiä toimitiloja. Lisäämme järjestöjen toimintaedellytyksiä ja voimavaroja tarjoamalla mahdollisuuden monipuoliseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveysalan yhdistysten, julkisen sektorin eri hallinnonalojen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä ja tiedonvälitystä. Yhteistyön tavoitteena on, että Lounais-Suomen alueen asukkaat löytävät yhdistysten palvelut ja saavat niistä tietoa, vertaistukea ja löytävät niiden vapaaehtoistoiminnan.  Tavoitteena on alueen asukkaiden terveyden ja osallisuuden kokemusten lisääminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.

Kaikki kokous- ja koulutustilamme ovat yhdistysten käytettävissä.