Yhdistys

Lounatuulet Yhteisötalo on sote-alan järjestöjen, säätiöiden sekä yksityisten palveluntuottajien oma talo Turussa. Tarjoamme sote-alan toimijoille yhteisen toimintaympäristön ja yhteisiä toimitiloja. Lisäämme järjestöjen toimintaedellytyksiä ja voimavaroja tarjoamalla mahdollisuuden monipuoliseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveysalan yhdistysten, julkisen sektorin eri hallinnonalojen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä ja tiedonvälitystä. Yhteistyön tavoitteena on, että Lounais-Suomen alueen asukkaat löytävät yhdistysten palvelut ja saavat niistä tietoa, vertaistukea ja löytävät niiden vapaaehtoistoiminnan. Tavoitteena on alueen asukkaiden terveyden ja osallisuuden kokemusten lisääminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.

Lounatuulet Yhteisötalo ry:n hallitus 2021

 

Puheenjohtaja

Silvennoinen Juha

Varapuheenjohtaja

Aira Sundqvist

Varsinaiset jäsenet

Kiilo Riikka
Koski Raili
Kukkonen Päivi
Pöyhönen Teijo
Siivonen Eeva
Toivomäki Arja
Veijo Lehtonen

Varajäsenet

Rapeli Heikki