Blogi

28.5.2024:

Tervetuloa Lounatuulten päivitetylle kotisivulle!

 

Päivityksen tavoitteena on ollut muun muassa sivuston selkeyttäminen ja saavutettavuuden lisääminen. Samalla kaikki tekstisisällöt on käyty läpi ja päivitetty ajankohtaisiksi.

Hyvässä sopassa useampi lusikka

Kotisivujen päivityksessä on hyödynnetty useamman työntekijän osaamista ja tietämystä. 

Sivuston päivitys-urakan aloitti viime syksynä Lounatuulten aulapalveluhenkilö-kiinteistönhoitaja Joel Laine, joka oli sivujen aikaisemman version ylläpitäjä. Muiden töidensä ohella Joel näki suuren vaivan siirtämällä sisältöä oikeille paikoilleen Yhdistysavain-alustan uusimman version sivuille, sekä selvittelemällä päivityksen mukanaan tuomia ominaisuuksia.

Huhtikuun alussa Lounatuuleen palkattiin ensimmäistä kertaa viestinnän asiantuntija. Ensimmäisenä työtehtävänään viestintävastaava Pinja Teponoja hyppäsi puikkoihin kotisivupäivityksen hiomisessa ja viimeistelyssä. Lounatuulten näkyvyyden ja saavutettavuuden parantamiseksi Pinja on myös muun muassa kehittänyt sivuston hakukoneoptimointia. Verkkosivujen ylläpidon ja jatkokehityksen päävastuu tulee jatkossa olemaan lähtökohtaisesti viestintävastaavalla.

Verkkosivuilla mainitut toimijat ovat itse vaikuttaneet omaan organisaatioonsa liittyviin tekstisisältöihin.

Uuteen versioon siirtymisen yhteydessä kaikki vanhat tekstisisällöt on käyty läpi ja tietoja on päivitetty. Tähän osuuteen ovat osallistuneet myös toiminnanjohtaja Marjo Hörkkö sekä palveluvastaava Maiju Tuomikoski. Myös osa Lounatuulet Yhteisötalo ry:n hallituksen jäsenistä on ollut mukana tarkistamassa verkkosivujen yleiskuvaa ja toimivuutta.

Kaikki sivuston upeat lintu-aiheiset kuvitukset on tehnyt taitava sarjakuvataiteilija Edvin Vainio.

Viestinnällinen kehitystyö jatkossa

Viestinnän ammattilaisen palkkaamisen myötä Lounatuulten ulkoista ja sisäistä viestintää pyritään tämän vuoden aikana kehittämään erilaisten yhteisöviestinnän keinojen avulla.

Lounatuulet Yhteisötalo ry on oma erillinen organisaationsa, jonka näkyvyys kuitenkin kulkee käsi kädessä talossa vuokralla olevien toimijoiden ja muiden jäsentensä näkyvyyden kanssa. Siksi viestinnän kehittämisen tavoitteena on parantaa myös jäsenten näkyvyyttä. 

Hakukoneoptimointi

"Esteetön ja lämminhenkinen Lounatuulet Yhteisötalo on Turun keskustan tuntumassa kimalteleva helmi. Turun kaltaisessa vanhassa kaupungissa tämänkaltaiset täysin esteettömät tilat eivät nimittäin ole itsestäänselvyys. Loisteestaan huolimatta tämä helmi ei kuitenkaan ole tähän asti tavoittanut sen tarjoamia puitteita ja palveluja kaipaavia helmenkalastajia", viestintävastaava Pinja Teponoja kuvailee.

Muun muassa tämän seikan vuoksi Yhteisötalon näkyvyyttä pyritään jatkossa parantamaan esimerkiksi hakukoneoptimoinnin ja sosiaalisen median avulla.

Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan kiteytettynä sitä, että parannetaan kohde- ja sidosryhmien mahdollisuuksia löytää organisaation kotisivuille. Käytännössä tämä tarkoittaa käyttäjäystävällisen sisällön tuottamista ja sivuston teknisten ominaisuuksien muokkaamista siten, että sivut nousisivat hakukoneiden (esim. Google, Bing...) hakutuloksissa mahdollisimman korkealle - ilman, että näkyvyydestä erikseen maksetaan hakukoneille.

"Tähän asti Lounatuulten löytyminen hakukoneissa on nojannut siihen, että hakuun kirjoitetaan yhdistyksen nimi. Eli esimerkiksi hakusanat 'esteettömät tilat, Turku' tai 'esteetön rakennus, Turku' eivät ole aikaisemmin riittäneet siihen, että hakukone osaisi suositella Lounatuulet Yhteisötaloa", Pinja kertoo.

Sosiaalinen media

Nykymaailmassa sosiaalisen median tärkeys on huipussaan lähes kaikkien organisaatioiden viestinnässä. Päivitysten julkaisun ohella tärkeää tehokkaassa some-viestinnässä on muun muassa vuorovaikutuksellisuus,  informaation selkeys ja ajankohtaisuus, sekä omien kohde- ja sidosryhmien tuntemus ja huomioiminen.

Viestintävastaavan palkkaamisen myötä pystytään muun muassa hyödyntämään sosiaalista mediaa monipuolisemmin, sekä tukemaan paremmin myös yhdistyksen jäsenten omaa viestintää.

Mikäli bongaat verkkosivuilta virheen (esim. kirjoitusvirhe, linkki ei toimi...), voit olla suoraan yhteydessä viestintävastaavaan: pinja.teponoja@lounatuulet.fi 

Kiitos avustasi!