Lounatuulet Yhteisötalo ry:n hallitus

Puheenjohtaja
Silvennoinen Juha

 

Varsinaiset jäsenet

Kilpi Eija

Kukkonen Päivi

Oldenburg-Tiitto Jenny

Siivonen Eeva

Sundqvist Aira

Vierikko Esa

 

Varajäsenet

Broström Kirsi

Rapeli Heikki