Lounatuulet Yhteisötalo ry:n hallitus

Puheenjohtaja

Silvennoinen Juha

Varapuheenjohtaja

Aira Sundqvist

Varsinaiset jäsenet

Kiilo Riikka
Koski Raili
Kukkonen Päivi
Pöyhönen Teijo
Siivonen Eeva
Toivomäki Arja

Varajäsenet

Rapeli Heikki
Veijo Lehtonen