9. Mikä on edunvalvontavaltuutus?

Huom! Keskimääräinen edunvalvontavaltuutuksen käsittelyaika on kolme kuukautta, mutta ruuhkatilanteen vuoksi asian käsittely kestää tällä hetkellä pidempään. (Digi- ja viestintävirasto toukokuu 2021)

 

 

1. Mitä edunvalvontavaltuutus sisältää:

 

Edunvalvontavaltuutuksella voit itse määritellä, kuka asioitasi saa hoitaa mikäli et siihen itse pysty. Valtakirjan avulla voit ilmoittaa haluamasi valtuutetun. Myös valtuutetun tulee suostua tehtävään.
 

Voit oikeuttaa valtuutetun huolehtimaan esimerkiksi omaisuutesi hoidosta ja muista taloudellisista asioista. Lisäksi valtuutus voi sisältää muiden itseäsi koskevien asioiden hoitamista, kuten terveyden- ja sairaanhoitoon liittyviä asioita. Voit itse myös määritellä, miten valtuutetun toimintaa valvotaan.

 

2. Edunvalvontavaltuutuksen laadinta:

 

Aiemmin edunvalvontavaltuutuksen on voinut tehdä itse mallipohjien avulla, mutta nykyään maistraatti ei tätä enää suosittele. Maistraatille on tullut useampia muotoseikoiltaan epäpäteviä valtuutuksia, jolloin valtuutusta ei ole voitu hyväksyä. Tämän takia on suositeltavaa ottaa yhteyttä edunvalvontavaltuutuksen laadintaa varten esimerkiksi omaan pankkiin, oikeusaputoimistoon tai lakimieheen.

 

3. Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen:

 

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta, kun maistraatti on sen vahvistanut. Ilmoittamasi valtuutettu voi pyytää valtuutuksen vahvistamista, kun olet tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitasi. Useimmiten vahvistaminen edellyttää lääkärintodistusta sinun terveydentilastasi. Vahvistaminen tehdään valtuuttajan kotipaikkakunnan maistraatissa.

 

Myös jo vahvistetun valtuutuksen mahdollinen peruutus
on vahvistettava maistraatissa.

 

Jos ilmoittamasi ensisijainen valtuutettu ei esteellisyyden, sairauden tai poissaolon vuoksi voi edustaa sinua, edunvalvontavaltakirjassa nimetty varavaltuutettu voi hakea maistraatilta valtuutuksen vahvistamista omalta osaltaan. Jos valtuutusta ei voida vahvistaa varavaltuutetun osalta, maistraatti voi hänen pyynnöstään määrätä edunvalvojan valtuutetun tehtäviin.

 

4. Valtuutetun toiminnan valvonta:

 

Maistraatin tehtävänä on valvoa valtuutetun toimintaa ja voi tarvittaessa pyytää selvityksiä hänen toiminnastaan.

 


 

+ Edunvalvontavaltuutus vai edunvalvoja?

 

Edunvalvontavaltuutus on sinun itse tekemäsi valtakirja, jolla voit itse määritellä, kuka asioitasi hoitaa. Sen sijaan edunvalvoja on maistraatin määräämä edustaja.

 

"Edunvalvoja voidaan määrätä täysi-ikäiselle, joka esimerkiksi heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi ei itse kykene huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista." (Digi- ja väestötietovirasto)

 

Edunvalvojan tarve selvitetään joko oman hakemuksesi tai toisen henkilön tekemän ilmoituksen perusteella. Lisäksi tarvitaan lääkärinlausunto ja haastattelu tilanteen selvittämiseksi. Tarkemmat tiedot edunvalvojan tehtävistä ja hakemisesta löytyvät esimerkiksi Digi- ja väestötietoviraston sivuilta.

 

Huom! Keskimääräinen käsittelyaika edunvalvoja-asioissa on neljä kuukautta, mutta ruuhkatilanteen vuoksi asian käsittely kestää tällä hetkellä pidempään.  (Digi- ja viestintävirasto toukokuu 2021)



 

Lisätietoja:

Edunvalvontavaltuutus: https://dvv.fi/edunvalvontavaltuutus

Edunvalvoja: https://dvv.fi/edunvalvojan-maaraaminen