7. Miten valitan Kelan päätöksestä?

Päätöksestä valittaminen

 

HUOM! Toimita valitus oikeaan paikkaan viimeistään 37 päivän sisällä päätöksen postituspäivästä.

 

 1. Voit tehdä valituksen VERKOSSA. Tällöin valitus ohjautuu aiheen perusteella suoraan Kelan tai työpaikkakassan käsiteltäväksi.

  TAI
   
 2. KIRJALLISESTI, jolloin voit käyttää apunasi Kelan lomakepohjaa. Kirjallisen valituksen voit toimittaa aiheen mukaan KELAAN tai TYÖPAIKKAKASSAAN. Kirjallisessa päätöksessä kerrotaan paikka, mihin valitus pitää osoittaa.
   
 3. Toimita valitus viimeistään 37 päivän sisällä päätöksen postituspäivästä.
   
 4. Jos et käytä lomakepohjaa, muista kirjata valitukseen nämä:
 • Nimesi
 • Henkilötunnuksesi
 • Osoitteesi
 • Puhelinnumerosi
 • Mihin päätökseen haet muutosta, päätösen numero (esim. päätös yleisestä asumistuesta, päätös opintotuen takaisinperinnästä tms.)
 • Mitä muutoksia vaadit?
 • Perustele, miksi vaadit muutoksia.
 • MUISTA ALLEKIRJOITTAA VALITUS!

 

⇒ Kela tarkistaa tekemänsä päätöksen ja jos päätös on virheellinen,

saat oikaistun päätöksen postitse. 

+ HUOM! Perustoimeentulotukipäätöksestä valittaminen

 

Perustoimeentulotukipäätöksestä voit hakea tarkistusta Kelasta tai muutosta oikaisuvaatimuskeskuksesta.

 1. Ennen oikaisuvaatimuksen tekemistä, ota yhteys Kelaan ja kerro virheestä päätöksessä. Kelassa tarkistettavia tilanteita ovat esimerkiksi, jos päätös on tehty puutteellisten tietojen perusteella tai selkeissä virheissä
   
 2. Jos päätöksessä on virhe, koska hakemuksestasi on puuttunut liite, sinun EI tarvitse tehdä oikaisuvaatimusta. Merkitse liitteisiin nimesi ja henkilötunnuksesi ja voit toimittaa ne verkossa tai suoraan lähimpään Kelan palvelupisteeseen.
   
 3. Jos kyseessä on kunnan tekemä täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen päätös, oikaisua voi vaatia kunnan sosiaalilautakunnalta.


 

Lisätietoja: 

Kela: https://www.kela.fi/paatoksesta-valittaminen

Turun kaupunki täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki: https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/toimeentulotuki/hakemusten-kasittely