6. Miten toimia, jos olet tyytymätön omaan tai läheisesi saamaan hoitoon?

Huom! Muistutuksen ja kantelun tekemisessä on olemassa määrätty aikataulu, johon mennessä ko. tapahtumasta tulee muistutus/kantelu tehdä. Akikataulu kannattaa huomioida ensimmäisenä alla olevien ohjeiden mukaan tai potilas/sosiaalimieheltä.

 

1. Keskustele hoidossa havaitsemistasi puutteista hoitopaikan kanssa.

 

Ota yhteyttä hoitopaikkaan ja sen hoidosta vastaavaan henkilöstöön. Avoin keskustelu usein auttaa selvittämään hoidossa tai kohtelussa tapahtuneet virheet. Näin myös hoitopaikan on mahdollista korjata menettelynsä saman tien.

 

2. Jos keskustelu ei johda toivottuun lopputulokseen, tee muistutus hoidosta.

 

Voit tehdä kirjallisen muistutuksen hoitopaikan vastaavalle johtajalle tai sosiaalihuollon vastaavalle viranhaltijalle. Muistutuksen tekemisessä auttaa potilasasiamies terveydenhuollon yksiköissä ja sosiaaliasiamies sosiaalihuollon yksiköissä. Heidän yhteystietonsa löytyvät useimmiten hoitopaikan nettisivuilta, mutta voit myös soittaa hoitopaikkaan ja kysyä yhteystietoja.

  • muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai hoitopaikan omalla lomakkeella
  • kirjoita selkeä kuvaus tapahtuneesta, mahdolliset tapahtumaan osallistuneet henkilöt

 

3. Odota muistutusvastauksen saapumista ennen kantelun tekemistä.

 

Jos et ole tyytyväinen muistutusvastaukseen, voit tehdä kantelun hoidosta AVIin eli Aluehallintovirastoon. AVI tutkii tapaukset lukuun ottamatta kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen johtaneita tapauksia. Kantelun voi tehdä vapaamuotoisesti tai kantelulomakkeella.

Tarkemmat tiedot menettelyistä löydät Valviran tai AVI:n sivuilta.

 

+ Huoli-ilmoitus omasta tai läheisen palvelutarpeen arvioinnista (Turku)

 

Jos olet huolestunut omasta tai läheisesi pärjäämisestä, voit tehdä huoli-ilmoituksen. Ilmoituksen perusteella sinun tai läheisesi palvelutarve arvioidaan.

Voit ottaa yhteyttä

sosiaalipäivystykseen : puh. 02 262 6003 (kaikki ikäryhmät)

 

Varsinais-Suomen iäkkäiden asiakas- ja palveluohjausnumero

puh. 02 262 6164 (ma-pe 9.00-15.00)

 

Hätäkeskus puhelinumero 112