4. Miksi sairauspäivärahahakemus hylätään?

Miksi sairauspäiväraha­hakemus hylätään? Kelan ylilääkäri vastaa

 

(Teksti lainattu — artikkeli luettavissa kokonaisuudessaan Kelan elamassa.fi -sivustolla)

 • Sairauspäivärahapäätöstä tehdessään Kela tarvitsee hakemuksen tarvittavine tietoineen sekä lääkärin todistuksen tai lausunnon, joka sisältää selvityksen hakijan terveydentilasta.
   
 • Mitä pidemmästä työkyvyttömyydestä on kyse, sitä tarkemmin Kelassa arvioidaan selvitystä sairauden luonteesta ja siitä, miten sairaus estää hakijaa tekemästä työtään.
   
 • Ratkaisuasiantuntija pyytää pitkittyneissä sairaustapauksissa Kelan asiantuntijalääkärin arviota toimitetuista terveydentilaselvityksistä. Asiantuntijalääkäri arvioi ja perustelee, onko selvityksissä riittävää näyttöä siitä, että sairaus estää hakijaa tekemästä työtään.
   
 • Hoitavan lääkärin ensisijainen tehtävä on diagnosoida sairaus ja hoitaa potilastaan hyvän hoitokäytännön mukaisesti.
   

Se, että hakijalla on lääkärin tekemä diagnoosi, ei vielä oikeuta sairauspäivärahaan. Vasta silloin, kun sairauden todettu vaikeusaste ja vaikutukset toimintakykyyn estävät työnteon, syntyy perusteet sairauspäivärahaan.

 


 

Yleisimmät syyt sairauspäivärahahakemuksen hylkäykseen:

 

 • Sairauspäivärahaa haetaan ajalta, jolloin sitä ei ole mahdollista saada.
   
 • Kela ei ole pyynnöistään huolimatta saanut ratkaisun tekemiseen tarvittavia välttämättömiä tietoja.

Hylkäävät ratkaisut lisääntyvät, kun sairauspäivärahaa haetaan pidemmälle ajalle,

jolloin terveydentilaselvitykseltäkin odotetaan enemmän.



 

Sairauspäivärahan myöntämisperusteet:
 

 • Työkyky koostuu terveyden lisäksi monista muistakin asioista, mutta sairauspäivärahan myöntöperusteissa työkyvyttömyys rajoittuu vain sairauden työnteon estävään vaikutukseen.
   
 • Työntekijän, työantajan ja työterveyshuollon on viimeistään 90. päivänä sairastumisesta selvitettävä muita mahdollisuuksia työhön paluuseen esim.:
  • ammatillinen kuntoutus
  • jotakin muuta työtä
  • työolosuhteiden muuttaminen

Sairauspäivärahan maksaminen saatetaan lakiin perustuen tässä kohtaa katkaista, ellei selvityksiä ole tehty ja toimitettu Kelaan.



Lisätietoa ja lähteet:

Elamassa.fi: https://elamassa.fi/terveys/miksi-sairauspaivarahahakemus-hylataan-kelan-ylilaakari-vastaa/

Kela.fi: Työterveyshuollon 90 päivän lausunto työntekijän työkyvystä ja työssä jatkamisen mahdollisuuksista