2. Miten hakea kuntoutustukea ja työkyvyttömyyseläkettä?

1. Milloin voit hakea kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä:

 

Kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke voi yleensä alkaa noin vuoden kuluttua sairastumisesta. Huomioitavaa on kuitenkin, että sairaus ja työkyvyttömyys eivät ole sama asia. Sairauspäiväraha, kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke myönnetään vain työkyvyttömyyden perusteella.

 

Sairauspäivärahaa maksetaan yleensä 300 päivän ajan samasta sairaudesta. Tämän jälkeen olet oikeutettu samasta sairaudesta uuteen 300 päivään vasta, kun olet ollut vuoden työkykyinen.

Voit saada lisäpäiviä 50, jos olet ollut työssä yhtäjaksoisesti vähintään 30 päivän ajan.

 

Jos sairaus pitkittyy, selvittää Kela tai työeläkelaitoksesi mahdollisuutesi kuntoutukseen:

⇒ määräaikainen työkyvyttömyyseläke eli kuntoutustuki

Mikäli työkykysi ei kuitenkaan hoidon tai kuntoutuksen aikana palaudu tai parane:

⇒ työkyvyttömyyseläke

 

2. Miten haet kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä:

 

 

 • Liitteeksi tarvitset:
  • enintään vuoden vanha lääkärinlausunto B ja muut selvitykset
  • (hoito- tai kuntoutussuunnitelma voi olla lääkärinlausunnossa tai erillisenä liitteenä).
  • liite TM (MelaKela 001), jos olet maatalousyrittäjä
  • liite U (Etk/Kela 7110), jos olet asunut tai työskennellyt ulkomailla

 

 • Postita se omaan työeläkelaitokseesi tai Kelaan
   

Toimita hakemus ajoissa, sillä työkyvyttömyyeläke voidaan maksaa
korkeintaan 6 kuukautta takautuvasti.
 

Mikäli sairausloman ja työkyvyttömyyseläkkeen väliin jää aikaa,
ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi!

 

3. Tärkeää huomioida hakemusta tehdessäsi:

 

Kelan asiantuntijalääkäri ja etuuskäsittelijä arvioivat jäljellä olevan työkykysi lääkärinlausunnon ja hakemuksen tietojen perusteella. 

⇒ Panosta toimintakyvyn kuvaukseen! Kuvaile mahdollisimman tarkkaan ja työhön liittyen, miten toimintakykysi on muuttunut sairauden tai vammautumisen jälkeen. Voit katsoa ohjeita esimerkiksi täältä:

Opas sairauden aiheuttaman haitan kuvaamiseksi.

Ratkaisussa otetaan lisäksi huomioon: ikäsi, ammattisi, koulutuksesi, asuinpaikkasi ja mahdollisuutesi saada ammattitaitoasi vastaavaa työtä sekä sen, että kuntoutusmahdollisuutesi on selvitetty.

 

4. Jos työkykysi palautuu:

 

 • Kela jatkaa työkyvyttömyyseläkkeesi maksamista, jos ansiotulosi ovat ennen veroja (brutto) enintään 784,52 e/kk (2019).
 • Voit jättää eläkkeen lepäämään vähintään 3 kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi.
  • Kun työkyvyttömyyseläkkeesi on ollut lepäämässä 2 vuotta ja työsi jatkuu edelleen, työkyvyttömyyseläkkeesi päättyy.

 


 

+ Yleisimmät syyt työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkäykseen:

 

 • Vaivaan ei ole löytynyt lääketieteellistä syytä.
 • Hakijan työkyky ei riitä omaan työhön, mutta toisenlaiseen työhön se riittäisi ehkä kuntoutuksen kautta.
 • Työkyvyttömyyseläkettä haetaan liian aikaisin.

  

Lisätietoa:

Kela: https://www.kela.fi/tyokyvyttomyyselake-ja-kuntoutustuki

Työeläke.fi: https://www.tyoelake.fi/elakkeet-eri-elamantilanteissa/tyokyvyttomyyselake-tyokyvyn-heiketessa/

TELA: https://www.tela.fi/tyokyvyttomyyselakkeet_ja_vakuutuslaakarit